Oekumenische Studentengemeente UtrechtRuimte waar het licht kan komen

Liturgische muziek van Henny Vrienten

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Home

Vrientenproject

Premièreviering

Lieddag

Over de muziek

Media en foto's

EUG/Janskerk

Bestellen

Contact


Premièreviering

Op 14 september 2008 om 11.00 uur vormde de door Henny Vrienten gecomponeerde liturgische muziek de rode draad van de viering in de Janskerk in Utrecht. Voor de muziek heeft een groepje van vier mensen uit de EUG teksten geselecteerd voor alle onderdelen van een liturgie – met uitzondering van een tafelgebed. Het zijn deels teksten van o.a. Augustinus, Johannes van het Kruis en Lloyd Haft, deels teksten afkomstig uit de EUG of voor deze gelegenheid zelf geschreven. De muziek heeft een bepaalde cadans, die doet denken aan de golfslag van de zee. Daardoor is er van het begin tot het eind een meditatieve sfeer. De doorgaande puls in de muziek zorgt voor een grote spanningsboog die het geheel draagt.

Gelezen werd het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de bron (Johannes 4, 1 – 31).

Henny Vrienten was in deze viering aanwezig, en heeft zo zelf ervaren wat zijn muziek doet in een liturgische setting. Hij was onder de indruk.

Onder het genot van een hapje en een drankje werden na afloop van de viering de eerste exemplaren van de CD uitgereikt aan Henny Vrienten zelf en aan drie kerkgemeenschappen: de Leidse Studentenekklesia (oecumenisch), de Utrechtse Centrumgemeente (protestant) en het Mediapastoraat (katholiek). Daarna werd zowel de CD als de bladmuziek verkocht.

Reprise “Ruimte waar het licht kan komen”

Wie in 2008 de premièreviering van de liturgische muziek van Henny Vrienten had gemist, kreeg op zondag 17 januari 2010 nog een kans. In 2009 is gebleken dat deze muziek met veel enthousiasme is ontvangen. De liederen hebben bewezen zeer bruikbaar te zijn, zowel voor protestantse als katholieke kerkdiensten. En nog altijd komen er bestellingen van de CD en de bladmuziek binnen. In vieringen in de Janskerk worden regelmatig liederen van deze compositie gezongen. En ook elders klinkt er af en toe een liturgisch lied van Henny Vrienten.

Deze viering vormde de opening van een reeks vieringen over de Psalmen met als thema “Gods ruimte”. In deze cyclus kwamen psalmen naar voren die cirkelen rond het verlangen naar God als een plek waar het goed toeven is. In de theologie van de laatste jaren is een verschuiving te bespeuren van aandacht voor wie en wat God is naar de vraag waar God te vinden is. De liturgische muziek van Henny Vrienten was dan ook een passend begin van deze cyclus: de eerste regel van het openingslied luidt namelijk “Ruimte waar het licht kan komen”. Op 17 januari werd Psalm 24 gelezen.