Oekumenische Studentengemeente UtrechtRuimte waar het licht kan komen

Liturgische muziek van Henny Vrienten

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Home

Vrientenproject

Premièreviering

Lieddag

Over de muziek

Media en foto's

EUG/Janskerk

Bestellen

Contact


De muziek

De in totaal elf composities vormen met elkaar de muziek voor een complete liturgie. De muziek doet denken aan de golfslag van de zee. Daardoor is er van begin tot eind een gedragen, meditatieve sfeer. De cadans van de muziek is als een rustig hartritme dat het hele stuk doorgaat. Het zijn melodieën die eenvoudig lijken, maar uiterst precies komen.

Op 14 september 2008 klonk de muziek in een uitvoering met vierstemmig koor, solisten en een orkest in kleine bezetting. Op zondag 17 januari 2010 klonk de volledige compositie nogmaals in een viering in de Janskerk. Voor de gemeente is een grote rol weggelegd: de gemeentepartij. Er is ook een versie voor orgel of piano en zonder koor, zodat de muziek ook gebruikt kan worden in vieringen waarin er geen koor is en een orkest niet georganiseerd kan worden.


Het waarom

Kerkmuziek en Henny Vrienten, het zijn twee begrippen die je niet meteen aan elkaar zou koppelen. En toch, zijn liturgische muziek is nu een feit. Wat bewoog hem ertoe dit soort muziek te willen schrijven? Zelf zegt hij hierover dat het voor hem een uitdaging was om, met als basis de portee van de tekst, naar binnen toe te componeren, verstilling teweeg te brengen. De van oorsprong katholieke Henny Vrienten heeft een deel van zijn jeugd doorgebracht in een seminarie. De verstilde sfeer die hij daar in de vieringen had gevoeld, en die hem had weten te raken, heeft hij met deze muziek willen weergeven.


Muziek die je raakt

Wat Henny Vrienten wilde bereiken, lijkt gelukt. Hans Leeuwenhage, dirigent van het Janskoor, is zeer enthousiast over de muziek: “Het zijn geen 'liedjes', maar het is muziek uit één stuk, echt geschreven voor gebruik in een liturgie.” Het is muziek die je raakt, aanspreekt, je even optilt. Muziek die blijft hangen. Muziek die je naar binnen doet keren en stil doet zijn.