Oekumenische Studentengemeente Utrecht

Home

Eerdere projecten

CD en bladmuziek Vrientenproject

Mark van KuilenburgMuziek in de Janskerk

Mark van Kuilenburg, 1962-2011

Mark van Kuilenburg - foto Teunis Hol

Op 13 november 2011 is Mark van Kuilenburg overleden. Sinds 1999 was hij de vaste organist van de EUG en begeleider van het Janskoor. Mark was intensief betrokken bij de muzikale projecten in de Janskerk. Zijn muzikaliteit heeft veel betekend voor de EUG.

Op de website Orgelnieuws is een eerste herdenking van Mark verschenen. Op 12 december 2011 schrijft Monic Slingerland over Mark in de rubriek Naschrift van dagblad Trouw: "Zelfs de nacht was voor het orgel". In het decembernummer van WIJS, het maandblad van de EUG, herdenkt organist Andries Jagt Mark. Kees Tinga, oud-secretaris van de projectgroep Kerk en Milieu, haalt herinneringen aan Mark op. Kerk en Milieu blikt ook terug op Marks uitvaart op 19 november en reikt een column van Mark aan uit 2010. Op haar blog herdenkt Katja Urban Mark.