Oekumenische Studentengemeente Utrecht


Ruimte waar het licht kan komen

Liturgische muziek van Henny Vrienten

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Home

Vrientenproject

Premièreviering

Lieddag

Over de muziek

Media en foto's

EUG/Janskerk

Bestellen

Contact

Lieddag

Voordat Henny Vrienten met componeren begon, heeft hij uitdrukkelijk gezegd dat hij deze muziek weliswaar zou schrijven voor de EUG, maar dat hij wil dat de muziek ook in andere kerkgemeenschappen gebruikt gaat worden. Op zaterdag 20 september 2008 was er daarom een lieddag in de Janskerk in Utrecht. Op die dag kon iedereen kennismaken met de liturgische muziek van Henny Vrienten en het meenemen naar de eigen kerkgemeenschap.

Tijdens de lieddag is de – meerstemmige – muziek met alle aanwezigen ingestudeerd. Het Janskoor fungeerde als steunkoor. Ook het orkest dat in de premièreviering en bij de cd-opname de zang begeleidde was 's middags aanwezig. Het was een geslaagde dag.