Oekumenische Studentengemeente UtrechtRuimte waar het licht kan komen

Liturgische muziek van Henny Vrienten

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Home

Vrientenproject

Premièreviering

Lieddag

Over de muziek

Media en foto's

EUG/Janskerk

Bestellen

Contact
EUG

De EUG Oekumenische Studentengemeente is sinds de jaren 70 een samenwerkingsverband van de rooms-katholieke, protestantse, remonstrantse, evangelisch-lutherse en doopsgezinde kerk in Utrecht. Sinds dit jaar is de EUG een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Utrecht.

De EUG is een levendige gemeenschap van mensen met uiteenlopende kerkelijke en niet-kerkelijke achtergrond. De studentenpastores zijn samen met een grote groep vrijwilligers de dragende krachten van de EUG.

De EUG houdt zich bezig met geloof, religie en levensverdieping en richt zich op studenten van universiteit en hogeschool. Bij de EUG is er ruimte voor verschil. Het gaat er niet om dat mensen hetzelfde denken maar dát zij denken.


Vieringen in de Janskerk

Iedere zondag is er in de Janskerk om 11.00 uur een viering van de EUG. Deze vieringen worden voorbereid door een pastor, een lid van de liturgiecommissie en wie zich verder inschrijven. Voorgangers uit de verschillende kerken wisselen elkaar af.

De voorbereidingsgroep kiest aan de hand van de lezing(en) liederen uit en buigt zich erover hoe de liturgie verder wordt. Daardoor is er ruimte voor eigen inbreng in de liturgie.

In de vieringen van de EUG speelt muziek een belangrijke rol. De liederen tijdens de vieringen worden door professionele musici op orgel of piano begeleid. Op twee zondagen per maand ondersteunt het Janskoor de gemeentezang. Op zondagen waarbij het Janskoor niet aanwezig is, wordt de gemeentezang geleid door een cantor.