Oekumenische Studentengemeente Utrecht


Ruimte waar het licht kan komen

Liturgische muziek van Henny Vrienten

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Home

Vrientenproject

Premièreviering

Lieddag

Over de muziek

Media en foto's

EUG/Janskerk

Bestellen

Contact


Bestellen

Het Janskoor – het koor van de EUG Oekumenische Studentengemeente – heeft een CD opgenomen met de liturgische muziek van Henny Vrienten. Deze CD is bij de EUG te koop.

De CD kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar secretariaat@eug-janskerk.nl, en hierin uw naam en adres te vermelden en het aantal CD's dat u wilt bestellen, en het betreffende bedrag over te maken op rekeningnummer NL75 RABO 0130 6971 84 t.n.v. PGU wijk 1 EUG, onder vermelding van “bestelling CD Ruimte waar het licht kan komen”. De CD kost incousief verzendkosten € 15,00 per CD.

Ook de bladmuziek is verkrijgbaar. Deze is te koop bij het Centrum voor de Kerkzang in Amersfoort. Er is een volledige koorpartituur (€ 27,50). Verder is van ieder afzonderlijk deel (er zijn 10 delen) een volledige partituur beschikbaar (inclusief instrumentale partijen). De prijs van deze partituren kunt u navragen bij het Centrum voor de Kerkzang.

De muziek

1    God met ons - instrumentaal
2    Ruimte waar het licht kan komen
3    Kyrië
4    Gloria
5    Geloven
6    Verlangen
7    Lied om vrede
8    Leren loven
9    Acclamatie: Blijf ons nabij
10  Durven gaan
11  Zegenbede: God met ons


Centrum voor de Kerkzang

Koningin Wilhelminalaan 3-5

3818 HN Amersfoort

033 2586484

bureau@kerkzang.nl, bestellingen@kerkzang.nl

www.kerkzang.nl