Oekumenische Studentengemeente Utrecht

Home

Eerdere projecten

CD en bladmuziek Vrientenproject

Mark van KuilenburgMuziek in de Janskerk

Actuele activiteiten

18 november 2017 - Lieddag Singing for Sophia in de Janskerk

Schilderij Waiting for Sophia van Angie Devereux - Janskerk Utrecht Op zaterdag 18 november 2017 organiseert de EUG/Janskerk voor zangliefhebbers een professionele lieddag rond het thema Wijsheid en Verwachting. Onder leiding van dirigent Hans Leeuwenhage, het Janskoor en organist/pianist Laurens de Man studeren alle aanwezigen vier nieuwe liederen in. “Het zijn prachtige, ‘pure composities’ geworden, in ritme en harmonie verrassend en uitdagend, maar praktisch uitvoerbaar,” vindt de organist.

Van schilderij tot liederen
De vier liederen zijn het resultaat van een bijzonder project. Het begon met de aanschaf door de Janskerk van het schilderij Waiting for Sophia van de Engelse kunstenares Angie Devereux. Het kunstwerk laat een stralende Vrouw zien, die op het punt staat het Woord, de Wijsheid te baren. Wie het werk van dichtbij bekijkt, ziet dat het is opgebouwd uit vele Bijbelcitaten, onder meer uit Spreuken. Met dit kunstwerk als inspiratie, schreven Janskerkleden tijdens een poëzieworkshop teksten over wijsheid en verwachting. De gerenommeerde jonge componiste Mathilde Wantenaar (1993) zette de liederen vervolgens op muziek voor orgel en koor.

Wortels van Wijsheid
Het begrip Wijsheid heeft oude Bijbelse wortels. Onder andere in het boek Spreuken komt de Wijsheid naar voren in de persoon van een vrouw, die mensen aanspreekt op de straat. Zij geeft onderricht in het hart van de samenleving, waar ze voor iedereen zichtbaar en hoorbaar is. Als mensen de Wijsheid toelaten in hun hart en handelen, dan zal er recht en vrede zijn. Een oproep tot een manier van leven die vandaag de dag minstens zo relevant is als in Bijbelse tijden.  

Actuele teksten
De link met de actualiteit is ook herkenbaar in de teksten van de acclamatie en de vier liederen.
Wijsheid verlicht ons, en kom met je stralen.
O Wijsheid, verlicht ons, omring ons met kracht! (uit de acclamatie).
In het weekend van 18 en 19 november zullen ze voor het eerst uitgevoerd worden: op zaterdag tijdens de lieddag en op 19 november in de viering om 11.00 uur van de EUG/Janskerk.

Programma en aanmelding
Tijdens de lieddag op 18 november worden de liederen ingestudeerd onder professionele leiding van dirigent Hans Leeuwenhage en met medewerking van organist/pianist Laurens de Man en een projectkoor. Het schilderij Waiting for Sophia zal ook te zien zijn.
Componiste Mathilde Wantenaar en de tekstschrijvers zullen hun werk toelichten. Ook zal het Chimaera Trio werk van Mathilde en haar inspiratiebronnen ten gehore brengen. De dag duurt van 10.30 uur tot 16.00 uur, met borrel na afloop. De kosten zijn 10 euro (5 euro voor studenten, U-pashouders etc.), inclusief lunch en bladmuziek. Aanmelden voor 9 november bij Elise Woertman: elisewoertman@hotmail.com.


Flyer concert Requiem 2015

Requiem van Gabriel Fauré - 1 november 2015

Op zondag 1 november 2015 zal het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage het Requiem van Gabriel Fauré (1845-1924) uitvoeren. Het bijzondere aan dit concert is het gebruik van de originele orgelbegeleiding in plaats van de versie voor klein orkest uit 1893 of de latere versuie met symfonieorkest.

Aan het concert werken mee als solisten Meneka Senn (sopraan) en Andreas Goetze (bariton). Laurens de Man, sinds 2011 hoofdorganist van Janskerk, speelt de orgelpartij. Het concert begint om 13.00 uur; toegang gratis, met collecte na afloop.

Poster Liedfestival 2013 Oecumenisch Liedfestival - 16 november 2013

Op zaterdag 16 november 2013 vindt het Oecumenisch Liedfestival plaats in de Utrechtse Janskerk. Op deze dag gaat de Missa Bilingua in première, een nieuwe mis van Hans Leeuwenhage, dirigent van het koor van de Janskerk, met – eveneens nieuwe – teksten van Sytze de Vries. In deze mis wordt eigentijdse taal en muziek verbonden met Gregoriaans en Latijn. Het Nieuwe Ordinarium, te gebruiken op de 'zondagen door het jaar' (de zgn. ‘groene zondagen’), is geharmoniseerd en gebaseerd op de XIe Gregoriaanse mis. De compositie is geschreven voor solisten, koor en volkszang, dwarsfluit, hobo, cello en piano. Een deel van het programma is ingeruimd voor het oefenen van de gemeentepartij van de nieuwe mis door alle aanwezigen voor de afsluitende viering.

Daarnaast staan enkele nieuwe koorliederen van Hans Leeuwenhage op het programma op teksten van Henriëtte Roland Holst, Huub Oosterhuis, Willem Barnard en Jannet Delver. Daarnaast gaat een cantate van Richard Vos op tekst van Sytze de Vries in première. 's Middags presenteert het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken nieuwe liederen op teksten van Sytze de Vries en anderen.

Het Oecumenisch Liedfestival is een initatief van stichting De Vertaalslag.

Oecumenisch Liedfestival, zaterdag 16 november, Janskerk, Janskerkhof 26, Utrecht, 11.00-16.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10.00 uur)
Opgave voor de dag (vóór 10 november) via mail aan De Vertaalslag (a.mopman [at] kpnplanet.nl)
Toegang: € 24,- (incl. programmaboek, koffie/thee en lunch), over te maken op rekening 4 861 278 t.n.v. Stichting De Vertaalslag. Informatie over het Liedfestival: info@muziekindejanskerk.nl (Harry Pals)